Primærdata kystkontur

Primærdata kystkontur definerer grense mellom sjø og land til bruk i alle Statens kartverks produkter

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: versjon 1.0 – 01.12.2011

Updated: 2/3/2016 9:40:32 AM

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
versjon 1.0 – 01.12.2011
Draft