Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Eiendomskart Teig" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20180501

Updated: 3/19/2019 11:05:51 AM

Accepted: 18/03/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
03/01/2019

No suggested documents