Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Eiendomskart Teig" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: 20180501

Updated: 12/17/2019 4:23:54 PM

Accepted: 17/12/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
18/03/2019
Norwegian Mapping Authority
20180501
Superseded
Accepted
03/01/2019

No suggested documents