Matrikkelen - Adresse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Adresse" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Version name: Versjon 20180501

Updated: 12/3/2020 12:04:38 PM Date accepted: 22/06/2018
Date superseded: 03/12/2020