FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 8

Version name: 3.0

Updated: 3/4/2019 3:40:41 PM Date accepted: 07/01/2019
Date superseded: 04/03/2019