FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Retired

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 4

Version name: 1.1

Updated: 5/31/2018 12:49:18 PM Date accepted: 31/05/2018
Date retired: 31/05/2018