FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Retired

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 2

Version name: 2.0

Updated: 4/23/2018 4:12:20 PM Date accepted: 23/04/2018
Date retired: 23/04/2018