Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Administrative enheter Norge" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 05.07.2017 15:32:54

Godkjent: 01.10.2013

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter