Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Administrative enheter Norge" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 7/5/2017 3:32:54 PM

Accepted: 01/10/2013

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents