Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Administrative enheter Norge" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 4.1

Updated: 10/26/2020 1:10:29 PM

Accepted: 20/10/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
Superseded
Accepted
01/10/2013

No suggested documents