Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 - Spesifikasjon for plankart

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Plankart" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 03.03.2020
Date accepted: 31/10/2018
Date retired: 31/10/2018
Date draft: 03/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1