N20 Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N20 Bygg" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon januar 2011

Oppdatert: 28.01.2016 10:35:56

Godkjent: 31.01.2011

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter