FKB Veg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Veg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Erstattet

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 2

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 15.05.2018 09:41:04 Dato godkjent: 08.08.2016
Dato erstattet: 15.05.2018
Dato utkast: 16.09.2016