FKB Veg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Veg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 2

Version name: Versjon 4.6

Updated: 5/15/2018 9:41:04 AM Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 15/05/2018
Date draft: 16/09/2016