FKB Vann

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Vann" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 4

Version name: Versjon 4.6

Updated: 8/14/2018 9:13:32 AM Date accepted: 15/05/2018
Date superseded: 14/08/2018