FKB Tekst5000

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tekst5000" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon 4.02 – 2011-12-01

Oppdatert: 28.01.2016 10:16:47

Godkjent: 01.12.2011

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter