FKB Servitutt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Servitutt" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Version name: versjon 4.6

Updated: 10/28/2016 9:00:56 AM Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 28/10/2016