FKB Servitutt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Servitutt" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Erstattet

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Utgave: versjon 4.6

Oppdatert: 28.10.2016 09:00:56 Dato godkjent: 08.08.2016
Dato erstattet: 28.10.2016