FKB Naturinfo

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Naturinfo" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Retired

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Version name: versjon 4.02 – 2011-12-01

Updated: 9/16/2016 1:55:38 PM Date accepted: 01/12/2011
Date retired: 16/09/2016
Date draft: 16/09/2016