FKB Naturinfo

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Naturinfo" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Utgått

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Utgave: versjon 4.02 – 2011-12-01

Oppdatert: 16.09.2016 13:55:38 Dato godkjent: 01.12.2011
Dato utgått: 16.09.2016
Dato utkast: 16.09.2016