FKB Ledning Ekom (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Ekom" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Oppdatert: 17.08.2016 09:47:08

Godkjent: 08.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter