FKB Ledning Ekom (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Ekom" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 8/17/2016 9:47:08 AM

Accepted: 08/08/2016

No historical documents

No suggested documents