FKB Ledning Belysning (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Belysning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 3/16/2018 8:55:25 AM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents