FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 6

Version name: 3.0

Updated: 1/7/2019 8:48:48 AM Date accepted: 10/08/2018
Date superseded: 07/01/2019