FKB Bygning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Utgått

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Utgave: Versjon 4.02 - 2013-01-01

Oppdatert: 16.09.2016 13:53:32 Dato godkjent: 01.01.2013
Dato utgått: 16.09.2016
Dato utkast: 16.09.2016