FKB Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 15.05.2018
Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 15/05/2018
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 2
Version name: versjon 4.6