FKB Arealbruk

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.09.2016
Date accepted: 01/12/2011
Date retired: 16/09/2016
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1
Version name: versjon 4.02 – 2011-12-01