Låssettingsplasser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Låssettingsplasser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 20170601

Updated: 8/30/2021 2:18:24 PM

Accepted: 28/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
20170601
Superseded
Accepted
28/01/2019

No suggested documents