Låssettingsplasser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Låssettingsplasser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 20170601

Updated: 6/13/2022 10:11:31 AM

Accepted: 28/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
20170601
Superseded
Accepted
28/01/2019
Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Directorate of Fisheries
20210301
Draft