Akvakultur - lokaliteter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Akvakultur - lokaliteter" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20170601

Updated: 11/30/2017 9:53:12 AM

Accepted: 30/11/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents