Akvakultur - lokaliteter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Akvakultur - lokaliteter" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Fiskeridirektoratet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave: 20170601

Oppdatert: 30.11.2017 09:53:12

Godkjent: 30.11.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter