Brannalarmsentraler

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Brannalarmsentraler" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20171010

Updated: 10/11/2017 1:34:33 PM

Accepted: 11/10/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents