Bergrettigheter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bergrettigheter" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for mineralforvaltning


forside pdf

Status: Utkast

Versjons ID : 1

Utgave: 20160914

Oppdatert: 13.09.2018 12:36:30

Utkast 13.09.2018

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Direktoratet for mineralforvaltning
20160914
Utkast