Bergrettigheter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bergrettigheter" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate of Mining


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 20160914

Updated: 9/13/2018 12:36:30 PM

Draft 13/09/2018

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Directorate of Mining
20160914
Draft