Primærdata Lufthavn

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Primærdata Lufthavn

Updated: 01.12.2016
Date draft: 01/12/2016
Submitter: Avinor
Owner: Avinor
Version number 1
Version name: Versjon 20141101