Lufthavn EL

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Lufthavn EL" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Draft

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Avinor

Version number 1

Version name: 1.0

Updated: 3/31/2016 3:31:59 PM