Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av «Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 31.03.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor
Version number 1
Version name: 1.0