Tettsteder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Tettsteder. Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter.

Status: Retired

Submitter: Statistics Norway

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 9/13/2018 1:08:35 PM
Date retired: 13/09/2018
Date draft: 01/02/2016