Befolkningsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Befolkningsstatistikk på rutenett. Dataene inneholder befolkningsstatistikk

Status: Erstattet

Innsender: Statistisk sentralbyrå

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 13.09.2018 12:56:14
Dato erstattet: 13.09.2018
Dato utgått: 13.09.2018
Dato utkast: 01.02.2016