Kulturminner - lokaliteter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - lokaliteter. En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 1

Updated: 12/9/2015 1:55:02 PM

Accepted: 29/06/2015

No historical documents

No suggested documents