Kulturminner - lokaliteter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - lokaliteter. En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner.

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 09.12.2015 13:55:02

Godkjent: 29.06.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter