Kulturminner – fredete bygninger

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner – fredete bygninger. Datasettet viser bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 1

Updated: 12/9/2015 2:25:11 PM

Accepted: 19/05/2015

No historical documents

No suggested documents