Kulturminner – fredete bygninger

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner – fredete bygninger. Datasettet viser bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte.

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 09.12.2015 14:25:11

Godkjent: 19.05.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter