Kulturminner - enkeltminner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - enkeltminner. Datasetet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name:

Updated: 1/29/2016 2:29:20 PM

Accepted: 29/01/2016

Appoval text:
Godkjent etter gjeldene rutiner av Geodatakoordinator

Draft 29/01/2016

No historical documents

No suggested documents