Kulturminner - enkeltminner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - enkeltminner. Datasetet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave:

Oppdatert: 29.01.2016 14:29:20

Godkjent: 29.01.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter gjeldene rutiner av Geodatakoordinator

Utkast 29.01.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter