Landskap i ruter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Landskap i ruter. Landskap i ruter er bygget opp av et rutenett med 5 x 5 km ruter hvor det til hver rute er knyttet en rekke dataverdier som beskriver natur- og kulturforhold (f.eks. terreng, klima, arealdekke, jordbruk).

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:44:46

Godkjent: 26.08.2016

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter