Jordsmonn

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jordsmonn. Dataene innholder jordsmonn for å dokumentere egenskaper ved fulldyrka og overflatedyrka jord etter standardiserte, internasjonale metoder.

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 26.08.2016 12:44:08

Godkjent: 13.01.2015

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter