FKB-AR5

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-AR5, som er et datasett som beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:42:20

Godkjent: 26.11.2014

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter