FKB-AR5

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-AR5, som er et datasett som beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 8/26/2016 12:42:20 PM

Accepted: 26/11/2014

Draft 26/08/2016

No historical documents

No suggested documents