AR5forvaltning

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet AR5forvaltning. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett som deler inn landarealet etter arealtype, skog-bonitet, treslag og grunnforhold.

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:39:35

Godkjent: 26.08.2016

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter