AR250

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet AR250. AR250 er et heldekkende datasett som viser landets arealressurser på region og fylkesnivå.

Innsender: Norsk institutt for skog og landskap

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 26.08.2016 12:38:21

Godkjent: 26.08.2016

Utkast 26.08.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter