Verneplan for vassdrag

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verneplan for vassdrag, som er en database over vassdrag verna mot kraftutbygging.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


forside pdf

Status: Valid

Version number : 6

Version name: 24.05.2018

Updated: 5/30/2018 8:32:13 AM

Accepted: 30/05/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
21.12.2016
Superseded
Accepted
10/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Superseded
Accepted
09/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Superseded
Accepted
22/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
2
Retired
Accepted
10/03/2017

No suggested documents