Kvikkleire

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kvikkleire, som er et datasett som gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred

Innsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 11.01.2019

Oppdatert: 14.01.2019 07:29:14

Godkjent: 14.01.2019

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
1
Erstattet
Godkjent
18.12.2015
Norges vassdrags- og energidirektorat
24.05.2018
Erstattet
Godkjent
31.05.2018

Ingen foreslåtte dokumenter