Kvikkleire

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kvikkleire, som er et datasett som gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 11.01.2019

Updated: 1/14/2019 7:29:14 AM

Accepted: 14/01/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
24.05.2018
Superseded
Accepted
31/05/2018

No suggested documents