Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet Aktsomhetsområder for jord- og flomskred, som viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Version name: 1

Updated: 12/18/2015 1:14:34 PM Date accepted: 02/06/2015
Date superseded: 18/12/2015