Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet Aktsomhetsområder for jord- og flomskred, som viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Innsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 06.04.2018

Oppdatert: 09.04.2018 10:28:02

Godkjent: 09.04.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
1
Erstattet
Godkjent
02.06.2015
Norges vassdrags- og energidirektorat
16.12.2015
Erstattet
Godkjent
18.12.2015

Ingen foreslåtte dokumenter