Elvenett - ELVIS

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elvenett - ELVIS. ELVIS er basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som sammenhengende linjer i et nettverk. Nettverket inneholder informasjon om strømningsretning.

Innsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 5

Utgave: 24.05.2018

Oppdatert: 30.05.2018 10:33:02

Godkjent: 30.05.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
16.05.2017
Erstattet
Godkjent
16.05.2017
Norges vassdrags- og energidirektorat
19.02.2018
Erstattet
Godkjent
19.02.2018
Norges vassdrags- og energidirektorat
13.08.2014
Erstattet
Godkjent
10.03.2017

Ingen foreslåtte dokumenter