Breutstrekning for perioden 1999 - 2006

Produktark for GAO 1999-2006(Glacier Area Outline)

Innsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 25.05.2018

Oppdatert: 30.05.2018 08:52:06

Godkjent: 30.05.2018

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter