Radon aktsomhet

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Radon - aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for radon viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Oktober 2016

Updated: 10/19/2016 9:11:52 AM

Accepted: 19/10/2016

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents