Grunnvannsborehull

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Grunnvannsborehull. Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder)

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Updated: 10/19/2016 8:35:43 AM Date accepted: 14/01/2016
Date superseded: 19/10/2016