Gravbarhet

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Gravbarhet. Datasettet viser om det er lett eller vanskelig å grave i bunnen.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 7

Utgave: 08052017

Oppdatert: 22.06.2018 12:33:32

Godkjent: 30.08.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
08052017
Erstattet
Godkjent
29.08.2017
Norges geologiske undersøkelse
08052017
Erstattet
Godkjent
16.08.2017
Norges geologiske undersøkelse
08052017
Erstattet
Godkjent
16.08.2017
Tittel
Eier
Utgave
Status
Norges geologiske undersøkelse
Januar 2015
Utkast