Geologisk arv

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Geologisk arv. Datasettet geologisk arv viser geologiske lokaliteter av særlig verdi for undervisning, forskning og/eller formidling (geosteder).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 1

Updated: 3/22/2019 2:35:11 PM

Accepted: 22/03/2019

No historical documents

No suggested documents