Bunntyper fra sjømåling

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Bunntyper fra sjømåling, som består av over 62 000 datapunkter fra norske fjorder og kystnære områder. Datapunktene gir indikasjon om hvilken bunntype man kan forvente (f.eks. om det er grovkornige eller finkornige sedimenter).

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 08.06.2018 14:20:18

Godkjent: 08.06.2018

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter