Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt - M 1:750.000. Dataene viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnsedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Status: Superseded

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Version name: Oktober 2016

Updated: 11/19/2019 10:56:44 AM Date accepted: 19/10/2016
Date superseded: 19/11/2019