Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt - M 1:750.000. Dataene viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnsedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

Innsender: Norges geologiske undersøkelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Oktober 2016

Oppdatert: 19.10.2016 09:21:51

Godkjent: 19.10.2016

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter